Osiguranje ekrana mobilnog telefona

Osiguranje ekrana mobilnog telefona

POLISA GENERALI OSIGURANJA SRBIJA POKRIVA ONO ŠTO NE POKRIVA NIJEDNA GARANCIJA - RIZIK LOMA EKRANA SMART MOBILNOG TELEFONA!
 
Povuci SMART potez i osiguraj ekran mobilnog telefona od oštećenja
 

Mobilni telefon postao je vaš novi najbolji smart prijatelj. S njim se zabavljate, njime kupujete i fotografišete, pomoću njega komunicirate, na njemu čuvate uspomene. Zato nije prijatno kada mu se ošteti ekran. Osim što narušava izgled i funkcionalnost telefona, to može biti i prilično skupo. Osigurajte ekran mobilnog telefona od oštećenja i bezbrižno ga koristite.

 

KORISTITE BEZBRIŽNO MOBILNI TELEFON
 

Zaštitite svoj mobilni telefon od oštećenja ekrana usled loma, naprsline ili ulegnuća.

Zaključite osiguranje na tri meseca, šest meseci ili godinu dana.

Na raspolaganju su vam paketi ECONOMIC, STANDARD i PREMIUM.

 

 

                          ECONOMIC

                            

   

       Oštećenje ekrana mobilnog telefona

                                                         Trajanje:

                                                         Cena:

                    Limit: 12.000,00 RSD

     3 meseca    6 meseci     12 meseci
        630,00     1.260,00       2.394,00

Dodatne usluge:

1) lekar na vezi

2) zamenski vozač

3) posebne servisne usluge

                     GRATIS

 

                            STANDARD

 

      Oštećenje ekrana mobilnog telefona

                                                            Trajanje:

                                                           Cena:

                     Limit: 24.000,00 RSD

   3 meseca    6 meseci   12 meseci
   1.260,00    2.520,00    5.040,00

Dodatne usluge:

1) lekar na vezi

2) zamenski vozač

3) posebne servisne usluge

                      GRATIS

   

                              PREMIUM

 

         Oštećenje ekrana mobilnog telefona

                                           

                                                             Trajanje:

                                                             Cena:

      

                    Limit: 48.000,00 RSD

   3 meseca     6 meseci    12 meseci
    2.520,00     4.788,00     9.576,00

Dodatne usluge:

1) lekar na vezi

2) zamenski vozač

3) posebne servisne usluge

                      GRATIS