Saobraznost i garancija

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Puls systems d.o.o. (u daljem tekstu: Puls) odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma Vaše kupovine. Takva roba izdaje se uz fiskalni račun, bez dodatnih garantnih listova. U tom periodu, dužni smo da u slučaju nesaobraznosti o svom trošku obezbedimo servisiranje robe.

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, kartridži, glave štampača i slična potrošna roba. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Zakonska odgovornost Puls-a ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

 

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu. Često je registracija vremenski ograničena pa obratite pažnju koji vremenski period Vam je dat za registraciju kako biste ostvarili pravo na produženu garanciju.

Obavezno se upoznajte sa Uslovima dodatne garancije jer svaki proizvođač ima svoje uslove pod kojima važi dodatna garancija.

 

Način rešavanja reklamacija

 

Svaki uredjaj ima garantni list i instrukcije oko servisa kao i naziv ovlašćenog servisa, odnosno spisak ovlašćenih servisa ukoliko ih je više.

Ukoliko imate pitanja ili Vam treba pomoć oko rešavanja reklamacije pozovite broj: 010 313 200.

 

Povraćaj  novca

 

Kupac ima pravo na povraćaj novca koje je regulisano zakonom o zaštiti potrošača:

  1. Najpre, u roku od 14 dana kada odustane od kupovine, i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova
  2. Kupac  može da traži novac i u slučaju da Puls ne isporuči robu u ugovorenom roku
  3. Treći slučaj u kome kupac ima pravo da dobije novac nazad jeste nesaobraznost isporučene robe

 

Pitanja oko kupovine

 

Sva pitanja možete uputiti na mejl: info@puls.rs ili pozvati na broj 010 313 200.

 

Radno vreme 

 

 Radnim danom           9h - 20h

Subotom                      9h - 15h

 

 

 

Izjava o zaštiti privatnosti podataka:

U ime internet prodavnice Puls, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost

svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima

i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim

običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući

mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za

marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su

samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet

prodavnici Puls (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.